Välkommen till MSB:s designmanual

Designmanualen handlar om vårt gemensamma varumärke MSB och vår visuella identitet. Manualen visar hur vår design ser ut och hur den kan appliceras på olika kontaktytor – broschyrer, rollups eller webbplatser till exempel. Den är ett sätt för oss att vara konsekventa och tydliga i vår kontakt med våra målgrupper.

I menyn hittar du ingångar till olika kapitel i designmanualen – några där vi visar och förklarar hur vår design ser ut och hänger ihop, och andra där vi ger exempel och guidar dig till hur du som medarbetare beställer produkter med MSB:s design. Om du är obekant med vad en designmanual är och varför den finns, föreslår vi att du börjar med att läsa kapitlet ”Vår identitet”.

Designmanualen är ett referensverktyg och en inspirationskälla för alla MSB:s medarbetare och för externa reklam- och produktionsbyråer. Den innehåller regler, men är ämnad att visa vad vi kan göra istället för vad vi inte får göra. Rätt använd kan vi göra snygg, talande och uppmärksammad design.

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se