Designelement

MSB:s logotyp står inte ensam som signal för MSB som avsändare. Förutom logotypen har vi flera andra designelement, som exempelvis typsnitt, färger, bildspråk och ikoner. Sammantaget bildar delarna en tydlig visuell identitet som känns igen.

MSB:s designelement:

  1. Vårt viktigaste designelement är vårt namn, som är en del av logotypen. I MSB innehåller designelementet också en symbol (stjärnan).
  2. Typsnitten ska först och främst ha en god läsbarhet, men också skapa igenkänning och identitet.
  3. Vår färgpalett bidrar till att skapa igenkänning och ger en tydlig signal om att MSB är avsändare.
  4. Genom vårt bildspråk, det vill säga hur vi väljer och använder bilder och fotografier, skapas en enhetlig bild av MSB.
  5. MSB har en uppsättning ikoner som är framtagna speciellt för oss. De föreställer olika begrepp, föremål och situationer som vi arbetar med. Ikonerna utgår från formerna i vår logotyp.
Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se