Färger

Grundfärg

MSB:s röda färg ska främst användas i vår logotyp. Den får inte återges i rastertoner.
 
Färgrecept för PMS, CMYK, RGB, NCS och RAL ses nedan.
 
 
PMS 1797 M
CMYK 0-100-100-10
RGB 204-0-0
#CC0000
NCS S 1080-Y90R

Kompletterande färger

De kompletterande färgerna är åtta till antalet. Vi benämner dem MSB mörkgrå/ljusgrå, MSB grön/ljusgrön, MSB blå/ljusblå samt MSB orange/ljusorange.
 
Färgrecept för PMS, CMYK, RGB, NCS och RAL ses nedan.
 

PMS 404 M
CMYK 45-40-44-24
RGB 132-124-117
#847C75
NCS S 5500-N

PMS 400 M
CMYK 22-18-24-2
RGB 207-201-192
#CFC9C0
NCS S 2002-Y50R

PMS 613 M
CMYK 32-28-100-11
RGB 175-156-18
#AF9C12
NCS S 3060-G90Y

PMS 605 M
CMYK 17-12-100-1
RGB 223-203-0
#DFCB00
NCS S 1075-G90Y

PMS 7469 M
CMYK 92-45-28-13
RGB 0-104-139
#00688B
NCS S 4040-B

PMS 5425 M
CMYK 51-29-24-5
RGB 135-158-174
#879EAE
NCS S 3020-R90B

PMS 159 M
CMYK 15-73-100-0
RGB 205-90-19
#CD5A13
NCS S 2570-Y50R

PMS 144 M
CMYK 0-57-100-0
RGB 239-130-0
#EF8200
NCS S 1080-Y30R

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se