Logotyp

Logotypens symbol består av två klossar, den ena i vila, fast och robust och den andra vriden ur sitt läge och i ett tillstånd av rörelse och tillfälligt kaos. Den vilande klossen balanserar den andra för att symbolisera beredskap och stabilitet. I centrum står MSB.

Logotypen har flera dimensioner, djup, bredd, höjd och rörelse. De två klossarna bildar en åttauddig stjärna, en symbol med gamla anor i många olika kulturer. Den åttauddiga stjärnan har också använts inom brandkårer i Europa sedan 1800-talet.

Logotypen för MSB ska spegla nyckelorden öppen, kompetent och drivande med fokus på individen och samhället.

Vi ska vara stabila utan att vara stillastående.

Logotypregler

Runt logotypen finns frizoner inom vilka andra grafiska element inte får läggas. Frizonsytan baseras på höjden av en triangulär stjärnudd.

Läs om logotypregler

Typografi

Namnet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står i ett typsnitt som är specialtecknat för logotypen. Eftersom namnet är långt har det satts på tre rader. Det är centrerat i höjdled till höger om symbolen.

Logotypens versioner

MSB:s logotyp ska alltid användas när myndigheten står som avsändare. Logotypen finns i versioner med röd symbol och svart text, helt svart logotyp och vit logotyp. Det är inte tillåtet att ändra eller skapa nya logotyper. Det gäller även när nya enheter eller projekt inom MSB uppkommer. Ovan nämnda versioner finns även att tillgå med engelsk text.

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se