Logotypregler

Runt logotypen finns frizoner inom vilka andra grafiska element inte får läggas. Frizonsytan baseras på höjden av en triangulär stjärnudd. En kvadrat baserad på den triangulära uddens höjd utgör frizonen och benämns x. Se bild.

Logotypens placering

Logotypen får ej placeras mot brokiga bakgrunder. Den grundläggande regeln vid trycksaksproduktion är att logotypen placeras i övre vänster hörn. För mer detaljerad information, se Grafisk hierarki/grid.

Minsta storlek

Minsta storlek som den svenska logotypen får återges i är 25 mm:s bredd. Den engelska får vara som minst 23 mm bred. Minsta pixelmått på webben är 148x66 för svensk logotyp och 136x66 pixlar för engelsk version.

Riktlinjer för logotypens användning

Logotypen ska alltid användas av alla medarbetare i allt tryckt material och i all elektronisk och digital publicering. Logotypen förekommer endast i en version med symbolen till vänster och texten till höger. Symbolen och texten får som regel inte frånkopplas från varandra.

De enda undantagen är på enheter där utrymmet inte räcker till eller där myndighetsnamnet inte är prioriterat, då visas endast stjärnsymbolen. Frånkoppling av märke och ordbild måste alltid godkännas av Kommunikationsenheten.

Logotypen används i röd/svart, vitt eller svart. I första hand ska om möjligt den röd/svarta varianten användas. Logotypen får inte förvrängas, vridas eller förvanskas på något vis. Det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotypen

Riktlinjer för hur logotypen ska användas i samarbeten med andra finns under Samprofilering.

Logotypen på olika material

När MSB:s logotyp appliceras på plast, metall, textilier eller andra underlag ska bästa möjliga kontrast eftersträvas. Enfärgade versioner av logotypen kan i vissa fall ge bättre effekt än den tvåfärgade. Om logotypen återges i metall bör den göras i silverfärg som motsvarar grå färgton.

Logotypen och det grafiska elementet

Den diagonala kvadraten i MSB:s symbol bildar utgångspunkt för ett grafiskt element och dess placering. Se Grafiskt element.

Filformat

Logotypen finns i olika filformat:
EPS-format för tryck, används framförallt i layoutprogram som InDesign.
PNG-format för användning på webb och digitala produktioner.
JPG-format för användning vid utskrift från Office-paketet.  

Färg

Logotyperna finns i följande färgställningar:
PMS – dekorfärg för tryck på bestruket papper (C) resp. obestruket papper (U).
CMYK – fyrfärg för tryck i fyrfärg på bestruket och obestruket papper. Svart – svartvit version.

PNG-filerna är sparade i RGB, för användning på skärm.
JPG-filerna är sparade i CMYK, för användning vid utskrift.

Filerna som heter _neg innebär att ordbilden Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är vit. För användning på mörka bakgrunder.

Logotypen får ej placeras mot brokiga bakgrunder.

Hjälp

Filformat

Beskriver olika filformat som används för bilder, logotyper och grafiska objekt.

Hjälp om filformat

Färgsystem

Färger i trycksaker och färger på bildskärmen skiljer sig åt.

Hjälp om färgsystem

Infoga filer i Word

Så här infogar du en logotyp i ett Worddokument.

Hjälp om filer i Word