Färgsystem

CMYK

Står för CYAN, MAGENTA, YELLOW (gult) och KEYCOLOR (svart). Detta färgsystem används vid fyrfärgstryck. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg.
Exempel: CMYK C=0, M=50, Y=100, K=0 (orange).
Tänk på att i kommunikationen med tryckerier kan färgblandningen anges enligt Europaskalan, där ordningen är gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).
 

RGB

Står för RÖD, GRÖN och BLÅ. RGB är det färgsystem som används vid inläsning av färgbilder då det har en större färgrymd än CMYK. RGB används även för att ange de färger en datorskärm återger. RGB-färger beskrivs med ett värde från 0-255 för varje färg. Exempel: RGB R=225, G=145, B=45 (orange).
Hjälp

Filformat

Beskriver olika filformat som används för bilder, logotyper och grafiska objekt.

Hjälp om filformat

Färgsystem

Färger i trycksaker och färger på bildskärmen skiljer sig åt.

Hjälp om färgsystem

Infoga filer i Word

Så här infogar du en logotyp i ett Worddokument.

Hjälp om filer i Word