Filformat

EPS

(Encapsulated Postscript) Allmänt grafikformat som används för både objekt- (vektor-)grafik och pixelgrafik. Bilderna kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om raster. EPS-bilder kan inte påverkas när de monterats i layoutprogrammet.

JPG/JPEG

Komprimerar mycket effektivt, men med kvalitetsförlust. Kompressionsgraden kan varieras. Används främst till fotografier och för internet.

PNG

Kan användas både för grafik och fotografier. En png-fil kan ha en transparent (genomskinlig) bakgrund. Png-filer kan monteras mot bakgrunder i exempelvis PowerPoint och Word med perfekt resultat (inga fula kanter). Eftersom filer kan sparas i valfri upplösningen är formatet idealiskt för användning både på skärm och vid utskrift. PNG används dock inte för tryck.

Hjälp

Filformat

Beskriver olika filformat som används för bilder, logotyper och grafiska objekt.

Hjälp om filformat

Färgsystem

Färger i trycksaker och färger på bildskärmen skiljer sig åt.

Hjälp om färgsystem

Infoga filer i Word

Så här infogar du en logotyp i ett Worddokument.

Hjälp om filer i Word