Infoga filer i Word

Du kan infoga bildobjekt som logotyper, fotografiska bilder och illustrationer i dina dokument.
Om du vill använda ett grafikobjekt som finns i manualen laddar du först ner det och sparar det på din hårddisk.
  1. Öppna dokumentet som du vill infoga bilden i.
  2. Placera markören där du vill infoga bilden.
  3. Öppna Infoga-menyn, välj Bildobjekt och sen Från fil...
  4. Gå till bildobjektet du vill infoga. Markera objektet och välj Infoga.
Bildobjektet har nu infogats där markören stod i dokumentet. Office-programmen har enklare stöd för redigering av infogade bilder. Dessa bör dock undvikas. Redigera hellre objekten i lämpligt redigeringsprogram som till exempel Illustrator eller Photoshop Elements.
Hjälp

Filformat

Beskriver olika filformat som används för bilder, logotyper och grafiska objekt.

Hjälp om filformat

Färgsystem

Färger i trycksaker och färger på bildskärmen skiljer sig åt.

Hjälp om färgsystem

Infoga filer i Word

Så här infogar du en logotyp i ett Worddokument.

Hjälp om filer i Word