Publikationsnummer

Publikationsnummer ska finnas på allt informationsmaterial som produceras åt MSB.

Med informationsmaterial menas publikationer, faktablad, rapporter, trycksaker och dylikt som produceras av MSB för externa målgrupper. Exempel på informationsmaterial som inte omfattas av instruktionen är inbjudningar, yttranden, föreskrifter och konferensdokumentation.

ISBN ska vara med i publikationer med fler än 16 sidor.
OSB! ISBN-nummer byts ut när en publikation ändras (undantag vid enstaka stavfel).

Beställ publikation- och ISBN-nummer

Publikationsnumret skrivs alltid tillsammans med den månad produkten ges ut.

ex. MSB123 - juni 2014

I engelska versioner ska det vara versal begynnelsebokstav på månad.

ex. MSB234 - June 2014

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se