Typsnitt

Typsnitt för trycksaker

Taz

Vårt typsnitt för rubriker, mellanrubriker, ingresser och utmärkningar i trycksaker, foldrar och broschyrer heter Taz. Typsnittet gjordes ursprungligen för den tyska rikstäckande dagstidningen Tageszeitung. Taz är ett tydligt, lättläst typsnitt fullt utbyggt för främmande språk i det plattformsoberoende OpenType-formatet. Det är formgivet av holländaren Luc de Groot. Inom MSB använder vi vikterna regular och italic, semi light och semi light italic, light och light italic, bold och bold italic och black.

 

Swift

I löpande text använder vi Gerard Ungers typsnitt Swift från 1985. Swift är en kraftigt tecknad antikva som fungerar väl i olika typer av trycksaker. De skarpt skurna bokstäverna fungerar väl i små typgrader och med sina korta staplar är det ett tryckekonomiskt typsnitt. Kraftiga seriffer (klackar) och innerformer skapar en horisontal betoning i läsriktningen. Det skapar tydliga ord och rader. Swift inordnas därför i en grupp som benämns läsbarhetstypsnitt. Swift är en omfattande typfamilj som kan användas i en mängd sammanhang. Swift har uppdaterats med nya tekniska och estetiska tillägg och finns tillgängligt i OpenType-formatet.

 

Typsnitt för digital vardagskommunikation

De typsnitt vi använder i vår digitala vardagskommunikation finns som standardtypsnitt i alla Windowsdatorer. Det är Verdana, Georgia och Arial. Vi använder därför dessa typsnitt som är tillgängliga för alla användare inom MSB. De används i mallar för Microsoft Officepaketet och i digitala medier, vilket underlättar när dokument skickas digitalt inom och utanför myndigheten.

Verdana

Verdana är ett sans serif-typsnitt (utan klackar) speciellt utvecklat för digitala tillämpningar. Det används som komplement till Georgia i Office-mallar och i digitala media. Verdana används främst i rubriker. Det ska också användas i Excel-dokument med krav på tydliga siffergrupper. Verdana är formgivet för att klara de speciella krav som digitala medier och skärmåtergivning ställer.

 

Georgia

Georgia är ett typsnitt med seriffer (klackar) som utvecklats för läsning på skärm. I MSB:s visuella identitet används det i Office-mallar och digitala media främst för brödtext. Det är det bärande typsnittet i våra brev och digitala dokument.

 

Arial

På myndighetens hemsida används Arial. Arial är ett typsnitt med god läsbarhet speciellt utvecklad för skärmappliceringar.

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se