Annonser

Annonsering i rätt kanal och vid rätt tillfälle kan vara ett mycket effektivt sätt att nå ut till en specifik målgrupp. Att formge annonser är därför något som vi låter en reklam- eller produktionsbyrå göra även om formgivning erbjuds av publikationen som annonsen ska vara med i. Ta därför kontakt med kommunikationsenheten när du ska annonsera.
Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se