Faktablad

Bland de övriga mallarna i Word, hittar du även Faktablad.

Tänk på att:

Faktablad bör vara max 2 sidor för att de ska kunna skrivas ut som just ett blad – begränsa mängden text.

Faktabladen är uppdelade i två spalter per sida: en bredare spalt för brödtext och en smalare spalt för sidoinformation (t.ex. beställnings- eller kontaktinformation). Om du är osäker på hur du behandlar texten så att den hamnar rätt i mallen, ta kontakt med Kommunikationsenheten eller Kundtjänst.

Bild på faktablad Bild på faktablad

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se