Film

Syftet med en profil för film är att få en sammanhållen grafik vad gäller logotyper, text och grafik. Texterna nedan beskriver också filmernas avslut och avsändare.

Typsnitt

Det primära typsnittet som ska användas är Taz. Taz används för rubriker, namn, trackad text och så vidare. Finns ett behov för ett sekundärt typsnitt i filmen, använd då Swift, för exempelvis längre textstycken som då blir mer lättlästa.

Färgkoder

Använd samma färgkoder som i MSB:s grafiska profil.

Animerad logotyp

Om filmen endast har MSB som avsändare ska denna logotyp med hänvisning till MSB:s webbplats avsluta filmen. En VO kan om önskvärt säga: "Läs mer på msb.se". Den animerade logotypen finns med alphakanal. Logotypen ska alltid avsluta filmerna mot en svart eller vit bakgrund så att det tydligt framgår att det är MSB som är avsändare.

Format: (ALPHA) 1080p Högupplöst .mov - Svenska - Negativ - Svenska - Positiv - Engelska - Negativ - Engelska - Positiv

Vid enklare interna produktioner kan filmen avslutas med MSB:s logotyp som inte är animerad. Denna logotyp visas innan MSB:s logotype som avslutar filmen för att tydligt visa MSB som avsändare. Samtidigt som logotypen visas ska Voice-Over säga; "Läs mer om (filmens ämne) på Dinsäkerhet.se". Logotypen ska visas mot vit bakgrund. Format: (ALPHA) 1080p Högupplöst .mov

Plattform för film

MSB använder sig främst av YouTube som plattform för att få spridning på film. Det pågår en utredning av en eventuellt kompletterande plattform där MSB även kan lagra film. Filmerna ska alltid läggas upp i den spellista som filmen hör hemma i. Filmerna ska döpas, innehålla en beskrivande text och taggas. Den beskrivande texten får gärna innehålla en länk som hänvisar till relevant innehåll på lämplig webbplats.

Det ska alltid finnas en ansvarig person som tar ansvar över kommentarer som filmen kan tänkas att få på YouTube.

Leveransformat

För uppladdning till YouTube: Minst 1280 x 720 (720P) med komprimering H264, Mpeg-2 eller Mpeg-4.

Format till MSB: 1920 x 1080 (1080P) i Quicktime med komprimering ProRes, H264 eller Animation. 1024 x 576 (576P) i Windows Media-format
Filmerna ska levereras på USB-minne, hårddisk eller via länk för nerladdning.

Namnskyltar

Animerade namnskyltar finns att tillgå i samma manér som MSB:s animerade logotyp. Dessa finns att tillgå i flera olika versioner; höger- eller vänsterställda, olika bredd och olika färgplattor. Det finns även ett Adobe After Effects-projekt där namnen kan fyllas i.

Format: (ALPHA) 1080p Högupplöst .mov - Orange-Vänster - Orange-Vänster-Bred - Orange-Höger - Orange-Höger-Bred - Blå-Vänster - Blå-Vänster-Bred - Blå-Höger - Blå-Höger-Bred - Gul-Vänster - Gul-Vänster-Bred - Gul-Höger - Gul-Höger-Bred

Du kan även använda en statisk namnskyltsmall i form av en EPS som kan nyttjas då den animerade version känns överflödig. - Statisk Orange - Statisk Blå - Statisk Gul

Andra varumärken

Om filmen produceras för andra varumärken i MSB:s verksamhet läggs denna logotyp in före den slutliga avslutningsscenen med MSB:s logotype. Denna logotyp levereras då till filmproduktionsbolaget i filformatet EPS. Andra varumärken under MSB kan vara; Rakel, Säkerhetspolitik.se, Informationssäkerhet.se, Tjugofyra7 och CERT-SE.

Undantag

Varumärket Krisinformation.se avslutar sina filmer med logotypen för Krisinformation.se i de fall det bedöms som nödvändigt eftersom detta varumärke är myndighetsgemensamt med andra myndigheter.

Animerad logotyp för Dinsäkerhet.se

Denna logotyp visas innan MSB:s logotype som avslutar filmen för att tydligt visa MSB som avsändare. Samtidigt som logotypen visas ska Voice-Over säga; "Läs mer om (filmens ämne) på Dinsäkerhet.se". Logotypen ska visas mot vit bakgrund. Format: (ALPHA) 1080p Högupplöst .mov