Handböcker och läromedel

Handböcker och läromedel projektleds av enheten för utbildningssamordning (USAM) på Avdelningen för utveckling av beredskap (UB).

Läromedel

Läromedel produceras av enheten för utbildningssamordning (USAM). Formaten varierar och kan anpassas efter ändamålet.

Vem pratar jag med?

Ta kontakt med Kristina Malmstedt-Svensson på UB-USAM, kristina.malmstedt-svensson@msb.se

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se