Inbjudningar och program

Det finns flera sätt att bjuda in till seminarier eller möten. Kommunikationsenheten kan hjälpa dig göra ett automatiskt utskick via e-post till en adresslista. Om din inbjudan gäller ett större evenemang och du vill skicka en tryckt inbjudan är det också möjligt.

Du kan också själv göra en inbjudan med hjälp av en mall i Word som kan skickas som PDF via mejl eller skrivas ut.

Inbjudan via e-post (APSIS)

MSB använder ett system som heter APSIS för att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar eller andra typer av e-postutskick. Inbjudningar som skickas via APSIS är enkelt formgivna för att hålla storleken på utskicken (se exempel nedan).

Inbjudan kopplas till en webbsida, där deltagare anmäler sig via ett formulär. När anmälningstiden har gått ut, får du en samlad överblick över vilka som anmält sig och de uppgifter som vi begärt att de ska lämna för vidare kontakt inför evenemanget.

Inbjudan via e-post (pdf)

Om du bjuder in till ett mindre möte eller seminarium, kan du även skicka inbjudan från din egen e-post och bifoga en pdf-fil. Mallen för denna pdf heter ”Inbjudan med program”, och du hittar den bland de andra mallarna i MS Word. Dessa kan förstås även skrivas ut och skickas som en ”tryckt” inbjudan.

Tryckt inbjudan

För större evenemang, kan Kommunikationsenheten hjälpa dig ta fram inbjudningar för tryck. Det sker oftast med hjälp av en ramavtalsupphandlad produktionsbyrå.

Program

MSBs medarbetare hittar en mall för en sådan pdf i MS Word på sina datorer. Mallen heter "Inbjudan med program". Om programmet är omfattande och evenemanget stort, kan Kommunikationsenheten hjälpa dig att ta fram ett programblad. Det sker då med hjälp av en ramavtalsupphandlad produktionsbyrå.

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se