Mässmaterial

Ett mässmaterial kan bestå av många olika slags produkter – rollups, möbler, affischer, dekorationer och liknande. MSB har tagit fram ett mindre koncept som idag används vid deltagande i mässor och andra evenemang. Detta kan utvecklas vidare efter behov, men också andra lösningar kan tas fram.

Kontakta kommunikationsenheten om du ska medverka i en mässa eller liknande, så hjälper de dig att ta fram ett bra koncept.

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se