Rapporter

MSB producerar många rapporter. En del formges av produktionsbyrå och trycks, andra produceras av handläggare själva i Office och kan även de tryckas.

Rapporter formgivna av produktionsbyrå

 • Beroende på antal sidor, kan häftning eller limbindning användas
 • Formaten är A4 eller S5 (också kallat Statsformat, 165x242 mm) – se bild nedan.
 • Använder Taz och Swift som typsnitt.
 • Offset- eller digitaltryck.
 • Inlagan är antingen tvåspaltig (A4) eller enspaltig (S5). 
Om rapporten är tillräckligt omfångsrik, kan rubriken/titeln placeras även på ryggen. På baksidan finns vanligtvis ingen text förutom kontaktinformation till MSB.
 
 
A-format
 
Bild på S5 rapport 
S5 
 

Rapporter producerade i Word

I Word finns mallar tillgängliga för att producera rapporter som inte nödvändigtvis ska tryckas. Det finns flera varianter:
 • Rapportmall för utskrift. Denna har inget omslag, men titelsida.
 • Rapportmall för tryck och webb-pdf. Till denna väljer du själv omslagsbild.
 • Rapportmall för Rakel.
 • Rapportmall för Forskning. Se exempel nedan.
 • Rapportmall för Statistik och analys.
Dessa mallar kan du använda om rapporten ska:
 • läggas som PDF på webbplatsen,
 • mejlas,
 • kunna skrivas ut på kontorsskrivare, eller
 • kunna tryckas.
Typsnitten i dessa rapporter är Verdana (rubriker och titlar) och Georgia (brödtext).
Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se