Vår identitet

MSB:s vision, verksamhetsidé och värdegrund bildar tillsammans vår identitet.

Vår vision är det mål vi strävar emot. Verksamhetsidén är hur vi ska nå det målet. Värdegrunden är det förhållningssätt vi har gentemot uppgiften och våra målgrupper.

Vår vision

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Verksamhetsidé

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Värdegrund

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet, med fokus på individen och samhället.

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se