Andra varumärken i MSB

Fristående varumärken

MSB:s profilregler gäller inte för fristående varumärken utan de behandlas som externa varumärken. I dessa fall har man gjort bedömningen att verksamheten missgynnas eller blir lidande av en för stark koppling till MSB. 

De fristående varumärkena är:

  • Krisinformation.se
  • Tjugofyra7
Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se