MSB tillsammans med externa aktörer

MSB har en mängd samarbeten med externa aktörer och det är vanligt att vi syns tillsammans med dessa i informationsmaterial av olika slag.

När MSB är huvudavsändare

När MSB är huvudavsändare är det viktigt att det framgår tydligt. Därför placeras MSB:s logotyp på framsidan medan externa aktörers logotyper placeras på baksidan.

MSB:s logotyp ska även placeras på baksidan och under den skrivs ”i samarbete med”. Under texten följer sedan de externa aktörernas logotyper.

I de fall MSB är huvudavsändare och enbart samarbetar med en extern aktör placeras båda logotyperna på framsidan.

När MSB är likvärdig avsändare

När MSB är likvärdig avsändare tillsammans med externa aktörer ska alla logotyper placeras på baksidan. Över logotyperna skrivs: ”Ett samarbete mellan”.

I de fall MSB är avsändare med enbart en extern aktör placeras båda logotyperna på framsidan.

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se