Varumärket MSB

Det är viktigt att vi i vår kommunikation är konsekventa så att det framgår tydligt att det är MSB som är avsändare. Då får våra budskap större genomslagskraft, vårt varumärke stärks och vi vinner trovärdighet. MSB är ett starkt varumärke som ger kraft till den verksamhet som ska kommuniceras.

MSB som varumärke

Vårt varumärke kommunicerar den officiella avsändaren och står samtidigt för vårt samlade förtroende. Enhetlighet är en av de viktigaste grundpelarna i alla varumärken. Därför är det viktigt att det är tydligt att MSB är avsändare i all vår kommunikation, oberoende av kanal.

MSB har en rutin som säkerställer hur vi hanterar fristående varumärken, undervarumärken och symboler i relation till varumärket MSB. En viktig utgångspunkt är att många och/eller starka undervarumärken eller symboler tar kraften ur MSB:s varumärke. Det ökar också risken för att vår avsändaridentitet blir otydlig.

Designelement

Förutom logotypen har vi också andra designelement som signalerar att MSB är avsändare. Dessa är: typsnitt, färger, bildspråk och illustrationsmanér, ikoner och symboler.

Du kan läsa mer om dessa under kapitlet ”Designelement”.

Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se