Våra webbplatser

MSB.se är MSB:s officiella webbplats, men vi är naturligtvis aktiva på fler arenor på Internet. Vi driver en rad andra webbplatser i egen regi och i samverkan med andra och vi möter vår omvärld i olika sociala medier.

Det finns en rad webbplatser i MSB:s regi som inte hänger samman med vår webbplats. Dessa har egna grafiska riktlinjer och kan därför se helt annorlunda ut.

Bild på webbplatsen msb.se  Bild på webbplatsen DinSäkerhet.se  Bild på webbplatsen informationssäkerhet.se

Bild på webbplatsen krisinformation.se  Bild på webbplatsen Säkerhetspolitik.se  Bild på webbplatsen Tjugofyra7.se

Kontakt MSB.se

Fredrik Höglund
010-240 51 46
fredrik.hoglund@msb.se