Våra webbplatser

MSB.se är MSB:s officiella webbplats, men vi är naturligtvis aktiva på fler arenor på Internet. Vi driver en rad andra webbplatser i egen regi och i samverkan med andra och vi möter vår omvärld i olika sociala medier.

Det finns en rad webbplatser i MSB:s regi som inte hänger samman med vår webbplats. Dessa har egna grafiska riktlinjer och kan därför se helt annorlunda ut.

    

   

Kontakt MSB.se

Fredrik Höglund
010-240 51 46
fredrik.hoglund@msb.se