Informationssäkerhet.se

På Informationssäkerhet.se finns samhällets stöd för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet. Besökaren kan även följa och delta i processen med att ta fram stödmaterial. Syftet med detta är att ta tillvara erfarenheter från praktiskt informationssäkerhetsarbete i olika verksamheter.

Bild på webbplatsen informationssäkerhet.se

Kontakt Informationssäkerhet