Bildspråk

Bilder som visar människor och situationer där informationssäkerhet spelar en viktig roll i verksamheten kan användas för att styrka en layout.
 

Mönster

Ett mönster har framtagits baserat på det grafiska elementet i logotypen. Mönstret ska användas sparsamt och främst för att komplettera eller ersätta bildmaterial.
 
Kontakt Informationssäkerhet