Logotyp

Logotypen är vår viktigaste identitetsbärare. Informationssäkerhet.se känns i första hand igen genom logoptypen.
Logotypen består av tre element. Den grafiska symbolen symboliserar nyckelorden: process, stöd, samarbete, struktur och mötesplats. Ordbilden “Informationssäkerhet.se” är orginasationsnamnet. Ordbilden “Stöd för verksamheters informationssäkerhetsarbete” är en tagline. De tre delarna bildar tillsammans logotypen.
Det föredras att använda logotypen i färg men i de fall där färg utgår kan den svart/vita versionen användas.

 

Minsta storlek

Logotypens minsta storlek är 50 mm bred. De minsta storleken används endast i undantagsfall.

Frizon

Logotypen ska alltid placeras så att den uppfattas så tydligt som möjligt. För att förhindra att andra grafiska element placeras för nära finns en frizon.
Frizonen definierar det minsta avståndet inom vilket inga andra element får placeras. Frizonen får gärna vara större än angivna mått.
Frizonen baseras på den grafiska symbolens höjd – 1x och är minst 1x till alla håll.
Kontakt Informationssäkerhet