Typsnitt

Typsnitt för tryck

Vårt trycktypsnitt heter Helvetica Neue – samma typsnitt som används i Informationssäkerhet.se:s logotyp. Det är valt för att skapa tydlighet och maximera läsbarheten. När all komminikation från Informationssäkerhet.se använder samma typsnitt ger det en samlad bild.
 
Helvetica Neue är en så kallad sanserif och används i rubriker och brödtext. Helvetica Neue kan beställas från www.fonts.com eller www.linotype.com.
 

Typsnitt för Microsoft Office

Typsnittet vi använder i vår interna kommunikation och i digitala mallar heter Arial. Arial liknar Helvetica Neue tillräckligt mycket för att kunna användas i de fall där Helvetica Neue inte är tillgängligt. Det är ett standardtypsnitt i Microsoft Office-paketet och kommer förinstallerat på alla operativ system.
 

Kontakt Informationssäkerhet