MSB.se

MSB.se är en av våra viktigaste kanaler. På vår webbplats publicerar vi nyheter, artiklar, information och tillhandahåller en rad tjänster för alla våra målgrupper. Precis som alla våra andra identitetsbärare, följer webbplatsen ett grafiskt regelverk för att vara konsekvent och tydlig för besökaren.
Kontakt MSB.se

Fredrik Höglund
010-240 51 46
fredrik.hoglund@msb.se