Bilder

MSB använde bilder som kan illustrera vår vision, vår verksamhetsidé och vår värdegrund. Dessa bilder har individen och samhället i fokus. Andra bilder är mer detaljerade och illustrerar en specifik del av vårt verksamhetsområde.

Vi använde fotografier som symboliserar olika aspekter av MSBs verksamhet. De består av porträtt i svartvitt och bilder av miljö och samhälle i färg. Porträttbilderna visar lugna, eftertänksamma och självsäkra människor. Samhällsbilderna visar detaljer och vardagliga ögonblick från vår omvärld. Färgerna i samhällsbilderna är urmättade och nedtonade. De kan användas på trycksaker, i mässmaterial eller på webbplatsen.

Bilderna ska förmedla en känsla av trygghet, lugn och stabilitet och används i sammanhang där hela myndigheten är avsändare. Gemensamt för dem är att de speglar MSB:s vision och värdegrund.

Kontakt MSB.se

Fredrik Höglund
010-240 51 46
fredrik.hoglund@msb.se