Grundmarginaler

De horisontella marginalerna mellan olika element är i regel 10, 20 eller 40 px.
Ovan och under logotypen är det alltid 20 px, likadant med under rubrikplattan, ovan och under sidfoten samt minimihöjden under den vita bakgrundsplattan.
De kompletterande länkarna linjerar med logotypens bottenlinje.
Kontakt MSB.se

Fredrik Höglund
010-240 51 46
fredrik.hoglund@msb.se