Typsnitt och storlekar

Det typsnitt som används genomgående är Arial, med undantag för brödtext som är verdana.

I css:en bör (i denna ordning) Arial, Helvetica, Tahoma, Verdana användas då dessa finns installerade på de flestas datorer och är rangordnade efter likhet med förstahandsvalet. När det gäller brödtext bör det vara Verdana, Tahoma, Helvetica, Arial användas.

Rubrik

Arial, bold, 25 px, #00516c

Underrubrik

Arial, bold, 15 px, #00516c

Rubriker i tabeller och olivfärgade fält
Arial, bold, 15 px #333333

Länkar

Verdana, regular, 12 px, #00516c, understruken

Brödtext

Verdana, regular, 12 px, #333333

Text i puffar samt listningar
Arial, regular, 12 px, #333333

Vänsternavigation
Arial, regular, 12 px, #00516c

Vänsternavigation mouse over
Arial, regular, 12 px, #00516c, understruken

Vänsternavigation - vald

Arial, bold, 12 px, #000000

Kontakt MSB.se

Fredrik Höglund
010-240 51 46
fredrik.hoglund@msb.se