Riktlinjer för webbutveckling

1. Utgå från Vägledning för webbutveckling

Post- och telestyrelsen förvaltar de riktlinjer för utveckling av webbplatser som E-delegationen tog fram. Listan med krav måste tolkas och gås igenom inom varje projekt för att identifiera vad som är tillämpbart i just detta projekt och hur man ska lösa tekniska utmaningar.

Vägledning för webbutveckling

2. Bygg responsivt med ramverket ”Zurb Foundation”

Webbgränssnitt ska i största möjliga mån vara responsiva, alltså anpassa sitt innehåll till olika skärmupplösningar. För detta använder MSB ramverket ”Zurb Foundation”. Ramverket är framtaget för att erbjuda lösningar för olika tekniska begränsningar och skärmupplösningar.

Genom att använda ett ramverk slipper man tänka på allt sådant själv. En analys behöver dock göras i varje projekt av vilka skärmupplösningar som är aktuella att anpassa webbgränssnittet till (small/medium/large enligt Foundation).

2.1 Följ riktlinjerna för Zurb Foundation

Det är viktigt att följa Zurbs egna riktlinjer för utveckling i Foundation-ramverket, så att det går att vidareutveckla och anpassas till framtida riktlinjer för interaktionsdesign. Stilmallar och liknande anpassar sig då automatiskt.

Best practices på foundation.zurb.com

2.2 Använd jQuery

De javascript-bibliotek som finns i Zurb Foundation ska användas (tex jQuery och Modernizr). Om komponenter saknas i Foundation ska i första hand jQuery-plugins användas.

2.3 Webbläsarkompabilitet

Genom att använda ramverket Zurb Foundation begränsas webbläsarkompabiliteten till de vanligaste webbläsare som våra användare använder.

2.4 Basfont och em

Vi använder oss av en basfont på 16px och maxbredd 75em.

2.5 Undvik att länka in resurser

Kopiera i möjligaste mån ner javascript och typsnitt lokalt.

3. Följ MSB:s designmanual

Även om MSB:s designmanual kommer att förändras i framtiden går det bra att följa de grafiska riktlinjer för webbutveckling som finns där idag. Genom att bygga på ett gemensamt ramverk kan vi enkelt uppdatera alla webbgränssnitt till nya grafiska riktlinjer i samband med vidareutvecklingen av MSB.se.

4. HTML5

HTML5 ska användas. Där det är tillämpbart ska HTML5-specifika taggar användas hellre än äldre taggar, som till exempel <div>

5. MSB:s tekniska plattform

I MSB:s tekniska plattform finns en rad vanliga tjänster som ska användas

 • Databas (SQL-server 2012)
 • E-post (SMTP)
 • Fillagring
 • Internetåtkomst via http-proxy (servrarna har inte direkt kontakt med internet)

Utöver dessa finns andra resurser som kan användas, till exempel för tvåfaktorinloggning.

Samtliga MSB:s webbplatser lastdelas mellan flera servrar. Därför ska inte lokala resurser användas.

6. Tillgänglighet och standarder

 • Foundations rekommendationer under avsnittet ”Accessability” vid beskrivningen av respektive komponent ska följas
 • Webbplatser som MSB tar fram ska följa W3C standard för HTML och validera.

www.w3c.org

7. Övrigt

 • MSB använder i första hand Episerver CMS. Val av CMS-verktyg och version ska ske i samråd med MSB:s förvaltningsledning.
 • Programmeringsspråket C# ska användas
 • .NET-version 4.5.2 eller senare
 • Visual Studio 2015
 • MSB använder i första hand MVC
Kontakt

Kommunikationsenheten har hand om innehållet i Designmanualen och kan ge stöd och råd om du har några frågor om den eller andra kommunikationsaktiviteter.

Produktionsledare
Marie Kämpe
marie.kampe@msb.se

Förvaltningsledare
Fredrik Höglund
fredrik.hoglund@msb.se